Giới thiệu: Ninh Tử Doanh sau khi chết trọng sinh thành ngũ tiểu thư bệnh tật yếu đuối của Hộ Quốc Hầu phủ - Ninh Tuyết Yên, thề sẽ khiến cho đôi cẩu nam nữ Hạ Vũ Hàng, Ninh Tuyết Thiến xuống địa ngục! Ninh Tuyết Yên không cần làm thanh làm thế mà đã xử lý được người hầu kẻ hạ trong nhà, không ngờ rằng lại thu hút được sự chú ý của tên nam nhân máu lạnh kia - Dật Vương điện hạ. Mưu lược tâm cơ của nàng qua mặt được tất cả mọi người, nhưng lại không qua được đôi mắt của Dật Vương điện hạ. Vì tránh bị gián đoạn nên đã hợp tác với Dật Vương, giúp Dật Vương điều tra về việc binh phù của tiền triều, thậm chí còn làm trắc phi của Dật Vương. Ai biết được Ninh Tuyết Yên lại vô tình biết được mình không phải là con gái ruột của phụ mẫu trước đây từ một lá thư, mà thân phận thật sự của nàng lại có liên quan đến chuyện của tiền triều... Nàng ấy rốt cuộc là ai? Sự tiếp cận của Dật Vương là có mục đích hay chỉ là trùng hợp? Vận mệnh kiếp này của nàng có lại được thuận lợi qua tai nạn hay không...

Chap sau--->

    Tác giả: 极漫文化

    Trans: Choco Stellar

    Edit: Nhóm Minh Nguyệt Lầu