Giới thiệu: Nữ hoàng shopping online không may bị xuyên không thành phi tần bị bỏ rơi, đem theo hệ thống shopping online thần kỳ, một lòng chỉ muốn phát tài, lại không thoát được Hoàng đế lạnh lùng hồi tâm chuyển ý. Vương gia kiêu ngạo muốn tới quấn lấy ta? Lầu chủ của tổ chức tình báo có ý muốn tiếp cận ta? Giáo chủ phong lưu muốn đón ta về làm giáo chủ phu nhân? Chơi qua một lần rồi thôi, vì kiếm tiền mà tiến lên!

Chap sau--->

    Tác giả: 博易动漫

    Trans: Choco Stellar

    Edit: Nhóm Minh Nguyệt Lầu