Giới thiệu: 

Để hoàn thành ước nguyện của cha, cô cần phải đến thành phố tìm một người đàn ông để kết hôn và sinh con. Thật không may, cô vô tình khiêu khích một người không nên chọc đến. Mục tiêu cả đời của cô là cố gắng thoát khỏi nanh vuốt của tổng tài đại nhân...

Chap sau--->

    Tác giả: 风露社

    Trans: Ái Như

    Edit: Nhóm Minh Nguyệt Lầu